Tapis Laine Fait

Style > Sarouk

  • Tapis Ancien Persan Sarouk Fait Main 272cm X 344cm 1910s 1b722
  • Tapis Ancien Persan Sarouk Fait Main 97cm X 100cm 1920s 1b744
  • Tapis Ancien Persan Sarouk Fait Main 109cm X 161cm 1920s 1b730
  • Tapis Vintage Persan Sarouk Fait Main 215cm X 310cm 1980s 1c291