Tapis Laine Fait

Style > Sarouk Farahan

  • Tapis Ancien Persan Sarouk Farahan Fait Main 106cm X 146cm 1880s 1b139
  • Tapis Ancien Persan Sarouk Farahan Fait Main 310cm X 368cm 1880